01 luty 2017

MedFor.me objęło patronatem medialnym wydarzenie:
Dla użytkowników MedFor.me 10% zniżki!
XII edycja MEDICA INFO "KOSZTY PROCEDUR MEDYCZNYCH - SYSTEMY LICZENIA I ANALIZY KOSZTÓW" (klinknij w link)
PROGRAM
1 lutego 2017 r. 10:00 Wykład: Rachunek kosztów procedur medycznych.
Istota i zakres rachunku kosztów: Sprawozdawczy rachunek kosztów. Rachunek kosztów do zarządzania i wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Koncepcja rachunku kosztów zakładu opieki zdrowotnej: Informacja medyczna o pacjentach (część medyczna). System finansowo-księgowy. Moduł kontrolingowy. Prof. nadz. dr hab. Joanna Jasińska
(Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie) 11:00 Wykład i konsultacje: Systemy liczenia i analizy kosztów procedur medycznych. Wycena procedur medycznych jako podstawa kalkulacji kosztów: szacowanie kosztów jednostkowych procedur medycznych, wdrożenie rachunków kosztów, ustalanie cen świadczeń medycznych. Poznanie kosztów leczenia pacjenta wbrew pozorom nie jest sprawą prostą. Dojście do celu wymaga jednak znajomości poszczególnych elementów całego ,,łańcucha” kosztów. Dotyczą one kosztów pobytu pacjenta na oddziale, kosztów usług pracowni diagnostycznych np. USG, RTG, EEG, kosztów operacji pacjenta, czy też kalkulacji i ustalenia kosztów jednostkowych wykorzystania zasobów np. bloku operacyjnego. Następnie zaś rozliczenia kosztów na pacjenta z uwzględnieniem gotowości do świadczenia usług i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów lub będących w dyspozycji szpitala. Dopiero po przejściu tych ,,kroków” kalkulacji i rozliczania kosztów można mówić realnie o kosztach leczenia pacjenta, nie mówiąc już o wyleczeniu pacjenta. Koszty wyleczenia pacjenta to jednak dłuższy ,,łańcuch” tej układanki i sięga już poza szpital. Dlatego też należy wdrożyć rachunek kosztów na potrzeby zarządzania szpitala oraz takie narzędzia jak budżety, karty kalkulacyjne kosztów czy też zakładowy plan kont.
dr inż. Roman Kotapski
(konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 12:00 Przerwa, poczęstunek 12:30 Blok prezentacji firmowych (propozycje tematów): Optymalizacja kosztów leczenia (stałych i zmiennych). Aplikacje do rozliczania procedur medycznych. 13:10 Wykład: Aspekty regulacyjne wyceny świadczeń.
Problematyka wyceny świadczeń stanowi istotną kwestię w zakresie prowadzenia działalności leczniczej. Dotychczasowe zaniechania w tym obszarze powodują ciągły spadek liczby świadczonych usług oraz problemy placówek związane z ich rentownością. Nadzieje ze zmianą tego stanu upatrywane są w działaniach obecnie prowadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która systematycznie opracowuje zmiany w zakresie kosztów wykonywania poszczególnych procedur medycznych. Pytanie otwarte pozostaje nadal: jak to się przełoży na umowy podpisywane przez NFZ i szeroko pojęte reformy proponowane obecnie przez Ministerstwo Zdrowia. 
Dobrawa Biadun
(ekspertka Konfederacji Lewiatan) 14:10 Przerwa 14:40 Wykład i dyskusja: Kontrowersje wokół procedur medycznych i metod ich wyceny:  Tło „historyczne” tworzenia procedur medycznych i metod ich wyceny. Jak to się robi w innych krajach europejskich ? Interesariusze tworzenia i …. braku określenia procedur w medycynie. Czy istnieje dobry, „polski” model wyceny procedur. Kto i dla kogo powinien tworzyć procedury medyczne i je wycenia. Czy jest możliwe pogodzenie wszystkich grup interesu korzystających z utworzenia procedur i ich wyceny ? dr Maciej Piróg
(doradca Zarządu, Konfederacja Lewiatan, prezes Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych 16:00 Zakończenie programu

Szczegóły wpisu


Patronaty MedFor.me 0 Komentarzy · 0 Opinii

0 użytkowników ma RSVP


28 luty 2017

Ciągły rozwój medycyny ma bezpośredni wpływ na komputeryzację działalności placówek medycznych. Wdrażanie systemów sterowania blokiem operacyjnym, wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia oraz hybrydowej sali operacyjnej to tylko niektóre skutki zmian zachodzących w tej dziedzinie wiedzy.
Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat nowych technologii i sprzętu niezbędnych do funkcjonowania sal operacyjnych, podczas konferencji: "Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny", która odbędzie się 28 lutego 2017 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji: Budować czy modernizować blok operacyjny? Źródła finansowania na rozbudowę oraz zakup wyposażenia i sprzętu Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej – prezentacja narzędzi i technologii Aplikacje nadzorujące aparaturę medyczną Zintegrowany Blok Operacyjny – systemy wykorzystywane na bloku operacyjnym Sala hybrydowa Bezpieczeństwo bloku operacyjnego Dezynfekcja i sterylizacja Zarządzanie blokiem operacyjnym
Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek ochrony zdrowia: dyrektorów administracyjnych i technicznych, osoby odpowiedzialne za finansowanie sprzętu i nowych technologii osoby odpowiedzialne za planowanie zakupów i doradztwo technologiczne i sprzętowe z działów zamówień kierowników bloków operacyjnych, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania bloku operacyjnego chirurgów, anestezjologów, personel bloków operacyjnych
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.
 
STRONA KONFERENCJI: http://www.multiexpo.pl/blok-operacyjny

Szczegóły wpisu


Patronaty MedFor.me 0 Komentarzy · 0 Opinii


Polecane wydarzenia


 • 16 czerwiec 2016 - 17 czerwiec 2016

  Kongres „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia – doświadczenia międzynarodowe”
      Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Międzynarodowym Instytutem Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Ochronie Zdrowia Quality Risk Menedżer zapraszają na kongres:
      Spotkanie odbędzie się w dniach 16 - 17. 06. 2016 w sali wykładowej im. Leonarda Kuczyńskiego Wydziału Farmaceutycznego UM, ul. Borowska 211 we Wrocławiu. W trakcie dyskusji przedstawione zostaną diagnozy ryzyk w opiece zdrowotnej oraz propozycje zbudowania spójnego systemu zarządzania zdarzeniami niepożądanymi. Zaprezentowane zostaną międzynarodowe rozwiązania w tym obszarze oraz najnowsze osiągnięcia międzynarodowych instytucji takich jak American Accreditation Commission International (AACI), Center for Clinical Risk Management and Patient Safety, World Alliance for Patient Safety. Wszystkie sesje kongresu będą miały charakter dyskusji, w których wezmą udział najlepsi eksperci polskiego i międzynarodowego rynku. Kongres zakończy debata oksfordzka poświęcona normom jakości, sposobie ich wdrażania i ich wpływie na ograniczenie ryzyk w opiece zdrowotnej.
      Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka konferencji spotka się z szerokim zainteresowaniem. Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej to obecnie szeroko dyskutowany temat, stąd też płynie nasze głębokie przekonanie, że ten kongres będzie ważnym punktem na mapie dyskusji poświęconych zarządzaniu ryzykiem, a wnioski jakie zostaną wyciągnięte po jego zakończeniu będziemy mogli wykorzystać między innymi podczas spotkań Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowia publicznego, w którym biorą udział przedstawiciele Klastra PIKMED oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie  www.pikmed.pl
  Koszty udziału:
  •    pracownicy placówek medycznych, lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy, przedstawiciele organów założycielskich, pracownicy naukowi, studenci – udział bezpłatny,
  •    pracownicy i przedstawiciele firm – udział płatny (200 zł + VAT)

  Szczegóły wpisu


  Patronaty MedFor.me 0 Komentarzy · 0 Opinii

  0 użytkowników ma RSVP