Skocz do zawartości

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 16.07.2018 in all areas

  1. 1 point
    https://www.cmkp.edu.pl/struktura/jednostki-administracyjne/dzial-uznawania-kwalifikacji-w-ksztalceniu-podyplomowym/ Proszę, tu są wszystkie informacje.
  2. 1 point
    W dość dużym prawdopodobieństwem specjalizacja zostanie zaliczona, być może będzie wymagany jakiś krótki dodatkowy okres na wyrównanie różnic programowych.
×