Jump to content

Zabiegowcy

 • entries
  19
 • comments
  46
 • views
  169,307

Contributors to this blog

Pieczątki lekarskie


dr Mateusz Palczewski

7,807 views

 Share

Poniżej znaleziony na forum wpis użytkownika TMG, który wszystkim może się przydać:

Zapewne część osób będzie chciała wyrobić je sobie już na stażu, pozostali po nim, pomyślałem więc, by zwrócić uwagę na najczęstsze błędy na pieczątkach - plagą jest zwłaszcza tzw. "lekarz medycyny", który to tytuł zawodowy nie istnieje. Znalazłem takie podsumowanie najczęstszych błędów na pieczątkach, które być może niektórym się przyda:

Na podstawie doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń dla lekarzy oraz obroną lekarzy w procesach sądowych przedstawiam poniżej subiektywną listę najczęściej występujących błędów na pieczątkach lekarskich. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że błędy na pieczątkach lekarskich mogą mieć swoje mniej albo bardziej poważne konsekwencje: przede wszystkim mogą świadczyć o ogólnej niestaranności lekarza oraz mogą być argumentem na rzecz tezy o nieznajomości prawa przez danego lekarza. Z tego względu nawet prozaiczna pieczątka nabiera niekiedy istotnego znaczenia.

W praktyce można stwierdzić, że najczęstsze błędy polegają na:

- posługiwaniu się na pieczątce tytułem lekarza medycyny lub skrótem tego tytułu (lek. med.) – należy przypomnieć, że taki tytuł nie istnieje i nigdy nie istniał. Osoba, która ukończyła studia na kierunku lekarskim ma prawo do posługiwania się tytułem lekarza lub jego skrótem (lek.);

- nieprawidłowym określeniu na pieczątce posiadanej specjalizacji (np. specjalista chorób dziecięcych zamiast specjalista pediatrii czy specjalista chorób oczu zamiast specjalista okulistyki) czy też używanie kombinacji tytułu zawodowego i specjalizacji (lekarz pediatra zamiast lekarz specjalista pediatrii czy lekarz internista zamiast lekarz specjalista chorób wewnętrznych) – trzeba pamiętać, że przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 ze zm.) przesądzają, iż po odbyciu specjalizacji i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego można używać tytułu: specjalisty + [określenie dziedziny] ewentualnie specjalisty w dziedzinie + [nazwa]. Zatem poprawnie lekarz powinien napisać przykładowo: lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych;

- nieumieszczeniu na pieczątce tytułu zawodowego (lekarz), a jedynie posiadanej specjalizacji (np. Anna Xowska, specjalista medycyny rodzinnej) – należy mieć na uwadze, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej (uchwała nr 110/05/IV) elementami obowiązkowymi każdej pieczątki lekarskiej są: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu oraz posiadane specjalizacje.

Radosław Tymiński

http://prawalekarzy....kach-lekarskich

Zaś sama Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. brzmi tak:

§ 1.

1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent."),
 3. numer prawa wykonywania zawodu,
 4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

 1. tytuł i stopień naukowy,
 2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
 3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
 4. numer telefonu,
 5. adres.

§ 2.

Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: Pieczątki lekarskie

 Share

2 Comments


Recommended Comments

Ktoś chyba niezbyt wie co pisze - bo odnosi wszystkich lekarzy do obecnego szkolenia specjalizacyjnego, ale większość praktykujących lekarzy odbywalo szkolenie, gdy specjalizacje były DWUSTOPNIOWE, stąd tytuł lekarz pediatra czy lekarz internista są jak najbardziej prawidłowe, bo świadczą to tym, że lekarz zdał I st. spec. i tyle. By pisać specjalista ch. wew. trzebaby mieć II st. spec. Tyle ode mnie, bo wprowadza się czytelników błąd.

ps. dla mnie osobiście lek. med. brzmi znacznie lepiej niż lek. więc nie wiem po co ustawodawca szukał dziury w calym. pozdr

Link to comment

Niestety artykuł wprowadza w błąd. Użycie tytułu "lekarz pediatra", bez dodania słowa "specjalista", oznacza, że lekarz uzyskał w starym systemie kształcenia pierwszy stopnień specjalizacji. Użycie w takiej sytuacji słowa "specjalista" oznaczałoby , ze lekarz posługuje się w sposób bezprawny tytułem, którego nie posiada. Tytuł " specjalista" zarezerwowany jest dla osób , które uzyskały w starym systemie specjalizacje II stopnia, lub uzyskały specjalizacje w nowym systemie obowiązującym od 1999r.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty:
Art. 64. 1. Lekarz, który na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskał specjalizację pierwszego lub drugiego stopnia w określonych dziedzinach medycyny i specjalnościach medycznych, zachowuje tytuł i uprawnienia wynikające z uzyskania tych specjalizacji.
2. Lekarz, który rozpoczął specjalizację na podstawie przepisów dotychczasowych, odbywa ją zgodnie z tymi przepisami.

 

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.