Ad vocem wywiadu: Jak wygląda w praktyce polska "second opinion"? Czy nie jest czasem tak, że Polscy pacjenci wydają gruba kasę, sięgającą 500 zł za wizytę u "wybitnych profesorów", aby skonsultować przypadek o stopniu złożoności nie większym niż standardowo. Często też wpadamy (dotyczy to nierzadko rodzin lekarskich) w obsesję konsultowania się we wszystkich liczących się ośrodkach przed podjęciem ostatecznej decyzji. Nie jest to chyba w