Jump to content

"Bon rezydencki" - OFICJALNY WZÓR OŚWIADCZENIA 1.0.0


About This File

wzory formularzy do wykorzystania przez lekarzy rezydentów oraz specjalistów (posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty) chcących skorzystać ze zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.