Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/01/2020 in all areas

  1. 1 point
    Dzień dobry, jesteśmy studentkami kierunku lekarskiego, robimy prace naukowa na temat: „jak zdaniem lekarzy muzyka wpływa na wykonywanie procedur medycznych?”. Byłybyśmy wdzięczne za wypełnienie ankiety :) https://docs.google.com/forms/d/1cLdePl-03YcbMrDwD_QTHCz_Pj1JXFfXiIfeBTI9Spg/viewform?edit_requested=true
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.