Jump to content

PaniMarta

Members
 • Posts

  9
 • Joined

 • Last visited

About PaniMarta

Profile Information

 • Status
  Konto komercyjne
 • Miasto uczelni:
  nie dotyczy
 • Rok rozpoczęcia studiów
  2010
 • Wydział
  inny

PaniMarta's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

 1. Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? - 5 czerwca 2014 W XXI wieku efektywny oraz niezawodny Outsourcing jest niezbędny, aby odnieść sukces w Ochronie Zdrowia. Redukcja i kontrola kosztów, możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę oraz zadowolenie pacjentów to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego Outsourcingu w placówka medycznych. Tematyka konferencji: 1. Metody zarządzania - outsourcing - wymagania i standaryzacja usług, - outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego. 2. Cele i formy outsourcingu w podmiotach sektora ochrony zdrowia - założenia, możliwości, ryzyka? - cele: strategiczne, rynkowe, ekonomiczne, organizacyjne, motywacyjne), - formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, - zlecanie funkcji, co-sourcing , partnering, insourcing. 3. Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności - oczekiwania i analiza potrzeb, - obszary outsourcingu i wybór zakresu, - ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług, - określenie zasad i opracowania szczegółowe wdrożenie. 4. Rynek outsourcingu usług - przegląd możliwości 5. W świetle dotychczasowych doświadczeń - jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza? - jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu? - ryzyka i zagrożenia outsourcingu. 6. Stosowna dokumentacja - gwarantem bezpieczeństwa i jakości - specyfikacja przetargowa - jak pisać, aby zapewnić - m.in. zachowanie wymaganych standardów wykonania usługi, - umowa - cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi, - outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością placówki medycznej, - outsourcing a adresat roszczeń pacjenta. Podczas konferencji prelekcje wygłoszą: - Dr inż. Kajetan Wojsyk, Z-ca Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów Operacyjnych Ochrony Zdrowia - Prezentacja wystawcy: Medcore, - Małgorzata Majer, Prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ - mgr Annę Ziółko, przedstawicielka Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków, oraz ekspertka Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa - mec. Jacek Świeca, Radca Prawny. Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy: - Dyrektorów, kadrę kierowniczą wyższego i średniego szczebla oraz przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek medycznych, - Ordynatorów i przedstawicieli specjalistycznych oddziałów szpitalnych, - Kadrę menedżerską z działów zamówień i zakupów, - Kadrę odpowiedzialną za poprawność i optymalizację procesów biznesowych, standardy i jakość usług oraz zarządzanie ryzykiem, - Szefów działów finansowych i księgowych, analityków finansowych, osoby odpowiedzialne za optymalizację kosztów, - Osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, - Dyrektorów administracyjnych placówek medycznych, - Osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy i wykorzystanie zasobów, - Studentów dwóch ostatnich roczników. Zapraszamy do rejestracji online>>http://multiexpo.pl/konferencje-5-czerwca-2014/konferencja-outsourcing-w-ochronie-zdrowia-2014/rejestracja-outsourcing-w-sluzbie-zdrowia-2014 Więcej informacji znajdziecie Państwo >>http://www.multiexpo.pl/konferencje-5-czerwca-2014/konferencja-outsourcing-w-ochronie-zdrowia-2014 Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
 2. "Nowoczesna Placówka Medyczna” - to już II edycja Ogólnopolskich Targów Medycznych,które odbędą się 4 - 5 czerwca 2014 w Warszawie. Podczas „ Nowoczesnej Placówki Medycznej ” organizowany jest konwent dedykowany pielęgniarkom oraz pielęgniarzom. W ramach tego wydarzenia poruszone zostaną aktualne problemy polskiej służby zdrowia, oraz stworzona zostanie niepowtarzalna możliwość poznania aktualnych trendów. Mamy nadzieję, że to spotkanie ułatwi Państwu nawiązanie merytoryczne zawodowych rozmów, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie osobistych kontaktów przydatnych w dalszej pracy zawodowej Ramowy zakres wydarzenia: 1. Pozycja współczesnego pielęgniarstwa w systemie opieki zdrowotnej - kształcenie zawodowe, budowanie wizerunku i promocja zawodu, 2. Odpowiedzialność i etyka w praktyce pielęgniarskiej, 3. Problemy ekspozycji zawodowej - skala problemu i prewencja, 4. Komunikacja i asertywność w kontaktach z pacjentami, 5. Wypalenie zawodowe – jak sobie z tym radzić? Konwent adresowany jest do pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych. Patroni Honorowi: - Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - - dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet ZAPRASZMAY DO REJESTRACJI ONLINE>> http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/... Więcej informacji na stronie http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/... Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
 3. Szkolenie dla ratowników medycznych - 5 czerwca 2014 roku " Nowoczesna Placówka Medyczna ” - to już II edycja Ogólnopolskich Targów Medycznych , które odbędą się 4/5 czerwca 2014 w Warszawie. Podczas „Nowoczesnej Placówki Medycznej” organizowane jest szkolenie dedykowane ratownikom medycznym i specjalistycznemu personelowi medycznemu. Za udział w tych wydarzeniach przyznane zostaną punkty edukacyjne. Szkolenie 05.06.2014, Warszawa "Wpływ pracy dyspozytora medycznego i zespołów ratownictwa medycznego na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego " Więcej informacji znajdą Państwo >> http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/med-oferta-wspolpracy/szkolenie-dla-ratownikow-medycznych-5-06 Do bezpłatnego udziału zapraszamy: •Dyrektorów publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej, •Ordynatorów (Kierowników) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz lekarzy medycyny ratunkowej, •Koordynatorów Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz ratowników medycznych, •Dyspozytorów medycznych, •Pielęgniarki zespołów ratunkowych oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, •Ratowników KPP, •Przedstawicieli Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz przedstawicieli służb mundurowych, •Specjalistów do zarządzania kryzysowego, •Przedstawicieli zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym i bezpieczeństwem danych wrażliwych, oraz zarządzaniem i ochroną infrastruktury krytycznej, •Studentów dwóch ostatnich roczników. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Rada Ratowników Medycznych. Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja symulatora CPR Tematyka szkolenia: •rola i zadania dyspozytora medycznego w systemie PRM, •organizacja i funkcjonowanie zintegrowanych dyspozytorni medycznych, •procedury wspomagające podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego, •doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych, •rola ratownika medycznego w systemie PRM, •funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego, •proponowane zmiany doskonalenie zawodowym ratowników medycznych, •zarządzanie jakością w służbie zdrowia i znaczenie jakości w usługach zdrowotnych, •problemu i wyzwania w systemie jakości w opiece zdrowotnej, •korzyści z wdrożenia normy jakości. Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
 4. Poprawa efektywności zarządzania finansami w placówkach ochrony zdrowia - 4 czerwca 2014 Zarządzanie finansami jest bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na rozwój Ochrony Zdrowia. Stabilność finansowa jest jedną z zasadniczych potrzeb każdej placówki medycznej i wciąż stanowi duże wyzwanie. Opracowanie bezbłędnej strategii finansowej, wprowadzenie nowych systemów do rozliczania, fakturowania oraz kontraktowanie świadczeń zdrowotnych to tylko niektóre ze sposobów usprawniania zarządzania finansami w placówkach medycznych. Tematyka Konferencji: Sprawne i efektywne prowadzenie gospodarki finansowej – racjonalizacja kosztów,planowanie, zarządzanie ryzykiem i controlling finansowy, Podejmujemy ważne decyzje - źródła finansowania m.in. sprzętu, nowych technologii i wdrożeń, Fundusze UE, leasing, kredyt, pożyczka... - co, jak, gdzie i kiedy? Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) dla Ochrony Zdrowi, Inwestycje kapitałowe - private equity i venture equity, Placówki medyczne na GPW, Inwestycje w nowe technologie i systemy IT – jakie niosą korzyści, ile kosztują i jak je wdrożyć? m.in.: elektroniczna dokumentacja medyczna, systemy kadrowo księgowe, systemy do rozliczania kontraktów i inne, Konsolidacja i organizacja zakupów grupowych, zarządzanie zasobami placówki, alokacja zasobów, Warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych - kontraktowanie, Dobre praktyki – czyli jak innym się udało? Podczas Konferencji prelekcje wygłoszą: Gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak „Szpital – biznes po prostu. Społeczna odpowiedzialność podmiotu leczniczego a realia prawne, ekonomiczne i rynkowe w Polsce''. dr. Jerzy Gryglewicz Dr Marię Węgrzyn „Benchmarking w opiece zdrowotnej nowym wyzwaniem dla menedżerów opieki zdrowotnej, na przykładzie projektu Portrety Szpitali, mapy możliwości.” Katarzyna Panfil i Michał Skrobek, PressInfo „Branża medyczna w Polsce, rynek inwestycyjno –przetargowy”. Podsumowanie roku 2012 i 2013 w podbranży sprzęt medyczny pod kątem ogłoszonych przetargów i ich wyników mgr Marzena Pytlarz „Łączenie funduszy Unii Europejskiej z formułą PPP”. Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy: Dyrektorów, kadrę kierowniczą wyższego i średniego szczebla oraz przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia, Ordynatorów i przedstawicieli specjalistycznych oddziałów szpitalnych, Kadrę menedżerską z działów: administracji, finansów, IT, zamówień i zakupów, Przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnej za zdrowie publiczne,doradców ds. ochrony zdrowia, Studentów dwóch ostatnich roczników. ZAPRASZMAY DO REJESTRACJI ONLINE>> http://www.multiexpo.pl/konferencje/finanse-w-ochronie-zdrowia/rejestracja-finanse-w-ochronie-zdrowia-2014 Ilość miejsc ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji znajdą Państwo>> http://www.multiexpo.pl/konferencje/finanse-w-ochronie-zdrowia Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
 5. Szkolenie dla ratowników medycznych - 5 czerwca 2014 roku " Nowoczesna Placówka Medyczna ” - to już II edycja Ogólnopolskich Targów Medycznych , które odbędą się 4/5 czerwca 2014 w Warszawie. Podczas „Nowoczesnej Placówki Medycznej” organizowane jest szkolenie dedykowane ratownikom medycznym i specjalistycznemu personelowi medycznemu. Za udział w tych wydarzeniach przyznane zostaną punkty edukacyjne. Szkolenie 05.06.2014, Warszawa "Wpływ pracy dyspozytora medycznego i zespołów ratownictwa medycznego na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego " Więcej informacji znajdą Państwo >> http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/med-oferta-wspolpracy/szkolenie-dla-ratownikow-medycznych-5-06 Do bezpłatnego udziału zapraszamy: •Dyrektorów publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej, •Ordynatorów (Kierowników) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz lekarzy medycyny ratunkowej, •Koordynatorów Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz ratowników medycznych, •Dyspozytorów medycznych, •Pielęgniarki zespołów ratunkowych oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, •Ratowników KPP, •Przedstawicieli Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz przedstawicieli służb mundurowych, •Specjalistów do zarządzania kryzysowego, •Przedstawicieli zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym i bezpieczeństwem danych wrażliwych, oraz zarządzaniem i ochroną infrastruktury krytycznej, •Studentów dwóch ostatnich roczników. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Rada Ratowników Medycznych. Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja symulatora CPR Tematyka szkolenia: •rola i zadania dyspozytora medycznego w systemie PRM, •organizacja i funkcjonowanie zintegrowanych dyspozytorni medycznych, •procedury wspomagające podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego, •doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych, •rola ratownika medycznego w systemie PRM, •funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego, •proponowane zmiany doskonalenie zawodowym ratowników medycznych, •zarządzanie jakością w służbie zdrowia i znaczenie jakości w usługach zdrowotnych, •problemu i wyzwania w systemie jakości w opiece zdrowotnej, •korzyści z wdrożenia normy jakości. Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
 6. "Nowoczesna Placówka Medyczna” - to już II edycja Ogólnopolskich Targów Medycznych, które odbędą się 4 - 5 czerwca 2014 w Warszawie. Blok operacyjny jest miejscem, gdzie wykonywane są najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne procedury medyczne. Dość powszechnie uważa się, że blok operacyjny to serce szpitala dlatego ciągły rozwój tej dziedziny wydaje się być niezbędny do prawidłowego rozwoju placówek Ochrony Zdrowia. Wdrażanie systemów sterowania blokiem operacyjnym, wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia oraz hybrydowej sali operacyjnej to tylko niektóre skutki zmian zachodzących w tej dziedzinie wiedzy. Tematyka konferencji "Bezpieczny i Nowoczesny Blok Operacyjny" - 5 czerwca 2014 •Jak finansować, żeby nie zrujnować - modernizacja i wyposażenie sali operacyjnej i pomieszczeń towarzyszących, •Jak optymalnie wyposażyć nowoczesną salę operacyjną – prezentacja narzędzi i możliwości wyposażenia sali operacyjnej, m.in.: stoły operacyjne, fotele ginekologiczne, fotele stomatologiczne, roboty chirurgiczne, aparaty do narkozy, aparaty monitorujące parametry życiowe pacjenta, lampy operacyjne, noże elektryczne, ssaki, aparaty do odsysania płynów, zestawy narzędzi chirurgicznych, laparoskopy, mikroskopy operacyjne, respiratory, sztuczne płucoserca, kamery, •Zintegrowany Blok Operacyjny – nowoczesne systemy na bloku operacyjnym - inteligentne sale operacyjne, •Już rzeczywistość – nieograniczone możliwości hybrydowej sali operacyjnej, •Ergonomia w bloku operacyjnym – komfort pracy zespołu operacyjnego, •Bezpieczeństwo bloku operacyjnego – systemy filtrów absolutnych, ciśnienia, klimatyzacji, nawiewów, systemy bezdotykowe, •Dezynfekcja i sterylizacja - punkty dezynfekcyjne i sterylizacyjne przy blokach operacyjnych oraz urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla gabinetów zabiegowych •Zarządzanie i optymalizacja wykorzystania bloku operacyjnego, •Organizacja pracy i współpraca zespołu przy stole operacyjnym, •Zakażenia szpitalne w bloku operacyjnym – bezpieczeństwo pacjenta i personelu bloku operacyjnego. Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy: •dyrektorów administracyjnych i technicznych, osoby odpowiedzialne za finansowanie sprzętu i nowych technologii, •osoby odpowiedzialne za planowanie zakupów i doradztwo technologiczne i sprzętowe z działów zamówień, •kierowników bloków operacyjnych, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania bloku operacyjnego, •chirurgów, anestezjologów, personel bloków operacyjnych, •Studentów dwóch ostatnich roczników. Agenda Konferencji: http://www.multiexpo.pl/konferencje-5-czerwca-2014/konferencja-bezpieczny-i-nowoczesny-blok-operacyjny Więcej informacji na stronie: http://www.targi-medyczne.com/ Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
 7. "Nowoczesna Placówka Medyczna” - to już II edycja Ogólnopolskich Targów Medycznych , które odbędą się 4 - 5 czerwca 2014 w Warszawie. Podczas „ Nowoczesnej Placówki Medycznej ” organizowany jest konwent dedykowany pielęgniarkom oraz pielęgniarzom. W ramach tego wydarzenia poruszone zostaną aktualne problemy polskiej służby zdrowia, oraz stworzona zostanie niepowtarzalna możliwość poznania aktualnych trendów. Mamy nadzieję, że to spotkanie ułatwi Państwu nawiązanie merytoryczne zawodowych rozmów, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie osobistych kontaktów przydatnych w dalszej pracy zawodowej Ramowy zakres wydarzenia: 1. Pozycja współczesnego pielęgniarstwa w systemie opieki zdrowotnej - kształcenie zawodowe, budowanie wizerunku i promocja zawodu, 2. Odpowiedzialność i etyka w praktyce pielęgniarskiej, 3. Problemy ekspozycji zawodowej - skala problemu i prewencja, 4. Komunikacja i asertywność w kontaktach z pacjentami, 5. Wypalenie zawodowe – jak sobie z tym radzić? Konwent adresowany jest do pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych. Patroni Honorowi: - Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - - dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet ZAPRASZMAY DO REJESTRACJI ONLINE>> http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/... Więcej informacji na stronie http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/... Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
 8. "Nowoczesna Placówka Medyczna” - to już II edycja Ogólnopolskich Targów Medycznych , które odbędą się 4 - 5 czerwca 2014 w Warszawie. Podczas „ Nowoczesnej Placówki Medycznej ” organizowany jest konwent dedykowany pielęgniarkom oraz pielęgniarzom. W ramach tego wydarzenia poruszone zostaną aktualne problemy polskiej służby zdrowia, oraz stworzona zostanie niepowtarzalna możliwość poznania aktualnych trendów. Mamy nadzieję, że to spotkanie ułatwi Państwu nawiązanie merytoryczne zawodowych rozmów, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie osobistych kontaktów przydatnych w dalszej pracy zawodowej Ramowy zakres wydarzenia: 1. Pozycja współczesnego pielęgniarstwa w systemie opieki zdrowotnej - kształcenie zawodowe, budowanie wizerunku i promocja zawodu, 2. Odpowiedzialność i etyka w praktyce pielęgniarskiej, 3. Problemy ekspozycji zawodowej - skala problemu i prewencja, 4. Komunikacja i asertywność w kontaktach z pacjentami, 5. Wypalenie zawodowe – jak sobie z tym radzić? Konwent adresowany jest do pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych. Patroni Honorowi: - Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - - dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet ZAPRASZMAY DO REJESTRACJI ONLINE>> http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/... Więcej informacji na stronie http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/... Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
 9. Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? - 5 czerwca 2014 W XXI wieku efektywny oraz niezawodny Outsourcing jest niezbędny, aby odnieść sukces w Ochronie Zdrowia. Redukcja i kontrola kosztów, możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę oraz zadowolenie pacjentów to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego Outsourcingu w placówka medycznych. Tematyka konferencji: 1. Metody zarządzania - outsourcing - wymagania i standaryzacja usług, - outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego. 2. Cele i formy outsourcingu w podmiotach sektora ochrony zdrowia - założenia, możliwości, ryzyka? - cele: strategiczne, rynkowe, ekonomiczne, organizacyjne, motywacyjne), - formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, - zlecanie funkcji, co-sourcing , partnering, insourcing. 3. Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności - oczekiwania i analiza potrzeb - obszary outsourcingu i wybór zakresu, - ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług, - określenie zasad i opracowania szczegółowe wdrożenie. 4. Rynek outsourcingu usług - przegląd możliwości 5. W świetle dotychczasowych doświadczeń - jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza? - jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu? - ryzyka i zagrożenia outsourcingu. 6. Stosowna dokumentacja - gwarantem bezpieczeństwa i jakości - specyfikacja przetargowa - jak pisać, aby zapewnić - m.in. zachowanie wymaganych standardów wykonania usługi, - umowa - cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi, - outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością placówki medycznej, - outsourcing a adresat roszczeń pacjenta. Podczas konferencji prelekcje wygłoszą: - Dr inż. Kajetan Wojsyk, - Prezentacja wystawcy: Medcore, - Małgorzata Majer, - mgr Anna Ziółko, - mec. Jacek Świeca. Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy: - Dyrektorów, kadrę kierowniczą wyższego i średniego szczebla oraz przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek medycznych, - Ordynatorów i przedstawicieli specjalistycznych oddziałów szpitalnych, - Kadrę menedżerską z działów zamówień i zakupów, - Kadrę odpowiedzialną za poprawność i optymalizację procesów biznesowych, standardy i jakość usług oraz zarządzanie ryzykiem, - Szefów działów finansowych i księgowych, analityków finansowych, osoby odpowiedzialne za optymalizację kosztów, - Osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, - Dyrektorów administracyjnych placówek medycznych, - Osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy i wykorzystanie zasobów, - Studentów dwóch ostatnich roczników. Zapraszamy do rejestracji online>>http://multiexpo.pl/konferencje-5-czerwca-2014/konferencja-outsourcing-w-ochronie-zdrowia-2014/rejestracja-outsourcing-w-sluzbie-zdrowia-2014 Więcej informacji znajdziecie Państwo >>http://www.multiexpo.pl/konferencje-5-czerwca-2014/konferencja-outsourcing-w-ochronie-zdrowia-2014 Klaudia Moskała Specjalista ds. organizacji konferencji oraz targów tel. 22/ 498 03 48 fax. 22/ 244 25 37 e-mail. klaudia.moskala@multitrain.pl
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.